بیوگرافی گوستاو ماهلر

بیوگرافی گوستاو ماهلر ،عاشق دلشکسته دنیای موسیقی

بیوگرافی گوستاو ماهلر ،عاشق دلشکسته دنیای موسیقی
بیوگرافی گوستاو ماهلر عاشق دلشکسته دنیای موسیقی گوستاو ماهلر آهنگساز و رهبر ارکستر و یکی از برجسته ‌ترین آهنگسازان دورهٔ رمانتیکِ پسین است. مالردر شهر کالیشته ( کالیشتی ) در جمهوری چک متولد شد.آثار مالر در دوران حیاتش چندان مورد استقبال موسیقی ‌دانان برجستهٔ وین قرار نگرفت. موسیقی مالر، رابطی بین سبک رمانتیک ؛ کلاسیک و موسیقی مکتب جدیدِ وینی است.در ادامه این مطلب از آموزشگاه موسیقی الهام بیشتر بخوانید. کودکی گوستاومالردرخانواده‌ای ازیهودیان اشکنازی آلمانی ‌زبان متولد شد. او دومین فرزند از چهارده فرزند خانواده بود. از بین این چهارده فرزند، تنها شش تن پس از تولد زنده ماندند. مالر در ایگالو، ش...
بیشتر بخوانید