بهترین زمان تعویض سیم

زمان تعویض سیم ساز و نحوه آن

زمان تعویض سیم ساز و نحوه آن
زمان تعویض سیم ساز و نحوه آن همه ساز ها نیاز به رسیدگی دارند و در مورد ساز هایی که سیم عامل نوازندگی آن ها می باشد نیز این مورد صدق می کند.به همین علت باید بهترین زمان تعویض سیم های ساز را بدانید تا مشکلی در صدای ساز ایجاد نشود. زمان تعویض سیم بستگی به ساعات تمرین روزانه ، فشار دست نوازنده ، مرغوبیت سیم، رطوبت محیط و … دارد . معمولا سیم ها بعد از مدتی دچار زنگ زدگی ، رنجه شدن در قسمت پشت پرده ها ( در اثر انگشت گذاری ) ، عدم پایداری کوک ، دو صدایی و گز زدن می شوند که در این صورت باید تعویض شوند .این زمان از چند روز برای نوازنده پرتمرین حرفه ای , تا چند ماه برای نوازنده تفننی می تواند متفاوت ...
بیشتر بخوانید