اُرف چیست؟

اُرف چیست؟

اُرف چیست؟
در موسیقی کودک از ساز های خاصیاستفاده می کنند تا کودک با مفهوم موسیقی بهتر آشنا شده و این مفاهیم را راحت تر یاد بگیرد.مهمترین ساز در موسیقی کودک ارف می باشد.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با ارف بیشترآشنا شوید. اُرف چیست؟ اُرف در حقیقت نام کارل اُرف دانشمند و موسیقیدان آلمانی است که سیستم آموزشی بسیار کارآمدی برای آموزش موسیقی به کودکان تهیه کرد و کلاسهای موسیقی کودکان در اصطلاح اُرف نامیده می شود. امروزه در ایران به تمام کلاسهای موسیقی کودک (حتی کلاسهایی که از سیستم ارف هم تبعیت نمی کند) ارف می گویند و در سراسر جهان نیز آموزش داده می شود. ارف یک شیوه آموزش موسیقی به کودکان است ک...
بیشتر بخوانید