اولین موسیقی

اولین نت ها را چه کسی نوشته است؟

اولین نت ها را چه کسی نوشته است؟
اگر بخواهیم به تاریخچه موسیقی نگاهی بیندازیم، حتما این سوال پیش می آید که اولین ساز و اولین نت موسیقی توسط چه کسی یا چه افرادی نوشته شده است؟اگرچه در مورد اولین ساز ها اختاتف نظر های بسیار زیادی است و هنوز محققین نتوانسته اند به یک جواب دقیق و کامل دست پیدا کنند، اما در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با شروع نت ها در دنیای موسیقی کمی آشنا خواهید شد و بخوانید اولین نت ها را چه افرادی نوشتند. اولین نت ها را چه کسی نوشته است؟ به نظر می رسد كه انسان های اولیه هم دارای نوعی موسیقی بوده اند. اما خوب مسلم است كه صدای موسیقی آنها با طنین موسیقی امروز ما بسیار متفاوت بوده است. این م...
بیشتر بخوانید