انواع موسیقی

آشنایی با انواع سبک های موسیقی

آشنایی با انواع سبک های موسیقی
آشنایی با انواع سبک های موسیقی موسیقی شاخه محبوبی از هنر محسوب می شود.با موسیقی می توان حالات درونی و احساسات را با نت هایی که به صدا تبدیل می شوند به گوش مخاطبان رساند.یکی از دلایلی که این رشته از محبوبیت بالایی برخوردار است تنوع سبک ها و آلات موسیقی می باشد. سـبک هـای مـوسـیقـی ، ژانر یا گونه، هر سه به ویژگی‌های یک قطعه مـوسـیقـی از نظر دوره‌ی زمانی، ریشــه‌های منطقـه‌ای یا جغـرافیـایی، تکنیـک اجرای قطعه و نوع سـاز‌های اسـتفاده شـده در قطـعه گفته می‌شـود. تعداد سـبک‌ های موسـیقی ایرانـی و غربـی بسـیار زیـاد اسـت .برای شناخت بیشتر انواع سبک های موسیقی ،در این بخش از وب سایت آموزشگاه موسیقی...
بیشتر بخوانید