انواع تقسیم بندی در موسیقی

انواع تقسیم بندی در موسیقی

انواع تقسیم بندی در موسیقی
انواع تقسیم بندی در موسیقی موسیقی یک زبان جهانی به شمار می رود و احساست نیز در آن دخیل استکه در زمان های مختلف پدید آمده یا دستخوش تغییرات شده است.به همین علت موسیقی به روش‌های بسیاری تقسیم‌بندی می‌شود.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام  با انواع  تقسیم بندی در موسیقی آشناش شوید. بر اساس دورهٔ هنری پیدایش : موسیقی قرون وسطی موسیقی رنسانس موسیقی دوره باروک موسیقی کلاسیک موسیقی رومانتیک موسیقی مدرن موسیقی معاصر بر اساس ساختار آواشناسی : کوانتو تونیک (موسیقی دارای نت‌های جداگانه مشخص با فاصله موسیقایی) استریم تونیک (موسیقی بدون فواصل - موسیقی دارای نتهای پیوسته) بر اساس ساختار گام|گامها...
بیشتر بخوانید