استاد خرم

استاد همایون خرم که بود؟

استاد همایون خرم که بود؟
 استاد همایون خرم که بود؟ بی شک با شنیدن صدای ویولن، در ذهن نوازنده ها و افردی که دانش موسیقیایی بالایی دارند نام استاد خرم تداعی خواهد شد. همایون خرم نوازندهٔ نامدار ویولن، موسیقی‌دان؛ آهنگ ‌ساز و عضو شورای عالی خانه موسیقی بود.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این نوازنده به نام بیشتر آشنا شوید. بیوگرافی استاد خرم سال 1309 در بوشهر متولد شد.وی در سن 10 ؛ 11  سالگی به مکتب استاد صبا راه یافت و چند سال بعد به عنوان نوازندهٔ 14 ساله، در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت ،بعدها در بسیاری از برنامه‌های موسیقی رادیو، خصوصاً در برنامه گلها، به عنوان آهنگ‌ساز، سولیست ویولن و رهبر ار...
بیشتر بخوانید