آکوردهای چهارگانه

آشنایی با آکوردهای چهارگانه

آشنایی با آکوردهای چهارگانه
در مطالب پیشین در مورد آکورد صحبت کردیم، در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام می خواهیم آکوردهای چهارگانه را بررسی نماییم و با کاربرد آمورد بیشتر آشما شویم. آشنایی با آکوردهای چهارگانه آکورد ماژور: فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم بزرگ» و فاصلهٔ پایه تا پنجمِ آکورد، «پنجم درست» است. به این آکورد، آکورد کامل ماژور می‌گویند. به عنوان مثال «آکورد دو ماژور» متشکل از نت‌های (دو، می و سل) است. آکورد مینور: فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم کوچک» و فاصلهٔ پایه تا پنجمِ آکورد، «پنجم درست» است. به این آکورد، آکورد کامل مینور می‌گویند. به عنوان مثال «آکورد دو مینور» متشکل از نتهای (دو، می بمل و سل...
بیشتر بخوانید