آموزش موسیقی

موسیقی و آموزشگاه موسیقی

موسیقی و آموزشگاه موسیقی
موسیقی و آموزشگاه موسیقی موسیقی به عنوان یک زبان مشترک ، مفاهیم عمیق انسانی را منتقل می کند، به همین علت طرفداران بسیار زیادی فارغ از مرز و بوم را به خود اختصاص داده است. هنر موسیقی زمینه های بسیار زیادی را شامل می شود که با توجه به گستردگی آن، علاقه افراد را در بر می گیرد. پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند، همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغی...
بیشتر بخوانید