آشنایی با سرنا ،ساز بادی باستانی ایرانی

آشنایی با سرنا ،ساز بادی باستانی ایرانی

آشنایی با سرنا ،ساز بادی باستانی ایرانی
آشنایی با سرنا ،ساز بادی باستانی ایرانی سرنا، سازی محلی و قدیمی است. در واقع سُرنا یا سورْنا نام ساز بادی باستانی ایرانی است که از چوب ساخته می‌شود و از دسته سازهای دو زبانه است. سرنا‌ی محلی بیشتر با دهل نواخته می‌شود و در بعضی نواحی مانند بختیاری و دزفول از سرنای کوچک استفاده می‌شود.در ادامه این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با این ساز بیشتر آشنا شوید. ریشه لغت سرنا سُرنا و کَرنا هر دو به معنی بوق و از یک ریشه می‌باشند. در اصل درمیان اقوامی که به زبان هندی و اروپایی اولیه صحبت می‌کردند این ساز به علت اینکه از شاخ حیوانات ساخته می‌شد به این اسم نامیده شد. البته سُرنای کنونی به مراتب از...
بیشتر بخوانید