تئوری موسیقی ، گام کروماتیک

تئوری موسیقی ، گام کروماتیک

گام ها مجموعه نت هایی هستند که با فاصله معین به صورت متوالی پشت سر هم نواخته می شوند. به بیان دیگر به صداها یا نت‌هایی که به‌صورت متصل میان فاصلۀ یک اکتاو قرار گیرند گام گفته می‌شود.انواع گام ها را باید برای شناخت و درک بهتر موسیقی دانست.در این بخش از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با گام کروماتیک آشنا شوید.

تئوری موسیقی ، گام کروماتیک

گام ها تقسیم می شوند به دو نوع :

۱ - گام های دیانوتیک
۲ - گام های کروماتیک

گام کروماتیک

گامی است که تمامی ۱۲ نت گام معتدل غربی را شامل می‌شود. به این صورت که از یک نت آغاز می‌شود و با فاصله‌های نیم پرده‌ای جلو می‌رود تا در درجهٔ سیزدهم گام به نت اکتاو یا همنام برسد.
در این گام ۱۲ نیم پرده هفت نیم پردهٔ دیاتونیک (یعنی بین نت‌های غیر همنام) و پنج نیم پردهٔ کروماتیک (بین نت‌های همنام) وجود دارد تمام نت‌های این گام نیم پرده با یکدیگر فاصله دارند و بر دو نوع است

کروماتیک ملودیک:

از یک نوت به نوت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده کروماتیک، سپس نیم پرده دیاتونیک می‌آید.

کروماتیک هارمونیک:

از یک نوت به نوت بعد (به فاصله یک پرده) ابتدا نیم پرده دیاتونیک ، سپس نیم پرده کروماتیک میآید. تمام گام‌های دیگر در سنت موسیقی غربی زیرمجموعهٔ این گام هستند.

نکته:

هماانطور که می دانید نیم پردهٔ کروماتیک نیم پرده‌ای است بین دو نت همنام مثل لا تا لا دیز یا می تا بمل. نیم پردهٔ دیاتونیک هم نیم پردهٔ بین دو نت ناهمنام است مثل سی تا دو یا ر تا می بمل.

حالا اگر در گام کروماتیک «دو» بعد از نت دو، در حالت بالارونده ر بمل داشته باشیم، این یک نیم پردهٔ دیاتونیک است و پس از آن ر بمل تا ر را داریم که نیم پردهٔ کروماتیک است. یا اگر بعد از نت دو در حالت

پایین رونده ابتدا نت سی را داشته باشیم و بعد سی بمل، اولین نیم پرده دیاتونیک است و دومی کروماتیک پس این گام کروماتیک هارمونیک است.

اما اگر در همین گام بعد از نت دو، نت دو دیز را داشته باشیم و بعد نت ر بیاید، اولین نیم پرده کروماتیک است و دومین نیم پرده دیاتونیک. پس این گام، کروماتیک ملودیک است.

شنیدن توالی نیم پرده‌ها حسی مثل دلهره و ترس در آدم به وجود می‌آورد. گام کروماتیک معمولا در ساخت موسیقی به طور اصلی استفاده نمی‌شود اما در قطعات موسیقی در لحظاتی به طور موقت از

پالس های کروماتیک برای القای این حس استفاده می شود.

2 thoughts on “تئوری موسیقی ، گام کروماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.