فارابی

موسیقی علم شناسایی الحان است و شامل دو علم است؛ علم موسیقی عملی و علم موسیقی نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.