رهبر ارکستر، پدر بیان موسیقی

در بعضی از اجراهای موسیقی ، فردی روی صحنه قرار دارد که با حرکت دست گروه موسیقی را هدایت می نماید.اما این فرد کیست و چه توانایی دارد.در ادامه این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام با رهبر ارکستر، پدر بیان موسیقی بیشتر آشنا شوید.

رهبر ارکستر به چه کسی گفته میشود؟

رهبر فردی است که در اجرای موسیقی، نقش هدایت ارکستر یا گروه نوازندگان و نحوهٔ اجرای موسیقی را بر عهده دارد.

در حقیقت رهبر فردی است که  اجرای موسیقی، ارکستر و یا گروه نوازندگان و نحوه اجرای موسیقی را هدایت و رهبری می کند و به نحوه و هنر راهنمایی و هدایت گروه اجرا کنندگان موسیقی (شامل نوازندگان یا خواننده ها) ، رهبری گفته می شود.

رهبر ارکستر به چه کسی گفته میشود؟

وظیفه رهبر

وظیفه رهبر تنها این نیست که چوب رهبری را تکان دهد و یک کنسرت خوب روی صحنه ببرد و برود بلکه وظیفه اول رهبر بالا بردن سطح ارکستر است. کار رهبر آن است که اجراکنندگان را از لحاظ ضرباهنگ، در اجرای یک آهنگ با نمودی درست، کامل و شایسته با یکدیگر هدایت کند.

رهبر می‌باید سازها یا صداهای مختلف را به حالت تعادل درآورد، به نحوی که مثلاً هیچ فردی از گروه نوازندگان یا خوانندگان درجه و میزان ساز یا صدای خود را در ارتباط با سایر نوازندگان یا خوانندگان بسیار بلند یا بسیار کوتاه اجرا نکند.

رهبر ارکستر باید تمام سازهای ارکستر را بشناسد و بداند که هر کدام از این سازها به چه گونه های مختلفی از خودشان صداهای مختلف  را در میاورند.

قصد و هدف مقدماتی یک رهبر ارائه آهنگی است که آن را به‌عنوان واحدی کل و متحد بازشناسند و تا حد امکان آن را با اهداف و مفاهیم ذهنی رهبر هماهنگ سازند. ارکسترها ؛ گروه های کر و سایر گروه های موسیقی معمولاً دارای رهبر هستند.

فرمان چگونگی اجرای یک اثر موسیقی از طریق اشارات و حرکات بدنی رهبر ارکستر که به صورت قراردادی متداول است، به نوازندگان ارکستر منتقل می‌شود.

چوب رهبر 

چوب رهبر ، یک چوب باریک و کشیده است که در حالت سکوت ، از آن برای فرمان دادن به گروه نوازندگان استفاده می کند.

از اوایل قرن پانزدهم، برای هدایت و رهبری گروه کر از یک سری کاغذ لوله شده استفاده می کردند که "سل فا" (این کلمه، برای سیستم آموزشی "سلفژ"* نیز استفاده می شود) نامیده می شد. اما با گذشت زمان ، از یک چوب کوتاه که با آن روی میز ضربه میزدند به همراه ضربات پا به زمین ، برای تمرین ضربات در موسیقی استفاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.