آشنایی با اساتید آموزشگاه

آموزشگاه الهام، از ۱۳۸۴

ما بر این باوریم که موسیقی نوعی زبان است. بنابر این به صدها هنرجو می‌آموزیم تا ناگفته‌های خود را بنوازند. در شرق تهران و در یکی از بزرگترین آموزشگاه‌های موسیقی شهر، اساتید مجرب و کادری حرفه‌ای گردهم آمده‌اند، تا موسیقی کلاسیک، سنتی و کودک را آنطور که لایقش هستید آموزش دهند. جایی که آن را آموزشگاه موسیقی الهام می‌نامیم.