ثبت نام جدید

با تشکر از اینکه آموزشگاه موسیقی الهام را انتخاب نموده‌اید، امکان ثبت‌نام جدید بدون شرکت در یکی از جلسات مشاوره‌ی رایگان آموزشگاه وجود ندارد چراکه بهتر است در ابتدا با روش آموزشی و استاد خود آشنا شوید و در این زمینه توضیحات تکمیلی دریافت کنید.

برای درخواست وقت مشاوره این فرم را پرکنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند: