تمدید ثبت نام

اگر هنوز هنرجوی آموزشگاه موسیقی الهام نیستید، مشاوره بگیرید.

با تشکر از اینکه آموزشگاه موسیقی الهام را انتخاب نموده‌اید، امکان ثبت‌نام جدید بدون شرکت در یکی از جلسات مشاوره‌ی رایگان آموزشگاه وجود ندارد چراکه بهتر است در ابتدا با روش آموزشی و استاد خود آشنا شوید و در این زمینه توضیحات تکمیلی دریافت کنید. برای درخواست وقت مشاوره اینجا را کلیک کنید. اگر هنرجوی آموزشگاه الهام هستید و یا مشاوره گرفته‌اید، ادامه دهید و از طریق زیر ثبت‌نام کنید.