آشنایی با آکوردهای چهارگانه

در مطالب پیشین در مورد آکورد صحبت کردیم، در این مطلب از وبلاگ آموزشگاه موسیقی الهام می خواهیم آکوردهای چهارگانه را بررسی نماییم و با کاربرد آمورد بیشتر آشما شویم.

آشنایی با آکوردهای چهارگانه

آکورد ماژور:

فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم بزرگ» و فاصلهٔ پایه تا پنجمِ آکورد، «پنجم درست» است. به این آکورد، آکورد کامل ماژور می‌گویند. به عنوان مثال «آکورد دو ماژور» متشکل از نت‌های (دو، می و سل) است.

آکورد مینور:

فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم کوچک» و فاصلهٔ پایه تا پنجمِ آکورد، «پنجم درست» است. به این آکورد، آکورد کامل مینور می‌گویند. به عنوان مثال «آکورد دو مینور» متشکل از نتهای (دو، می بمل و سل) است.

آکورد افزوده:

فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم بزرگ» و فاصلهٔ پایه تا پنجمِ آکورد، «پنجم افزوده» است. به عنوان مثال «آکورد دو افزوده» متشکل از نتهای (دو، می و سل دیز) است.

آکورد کاسته:

فاصلهٔ پایه تا سومِ آکورد، «سوم کوچک» و فاصلهٔ پایه آکورد تا پنجمِ آکورد، «پنجم کاسته» است. به عنوان مثال «آکورد دوِ کاسته» متشکل از نتهای (دو، می بمل و سل بمل) است.

به عبارتی دیگر :

- هر آکوردی که از یک فاصلهٔ «سوم بزرگ» و یک فاصلهٔ «سوم کوچک» تشکیل شود «آکورد ماژور» است.

- هر آکوردی که از یک فاصلهٔ «سوم کوچک» و یک فاصلهٔ «سوم بزرگ» تشکیل شود «آکورد مینور» است.

- هر آکوردی که از دو فاصلهٔ «سوم بزرگ» تشکیل شود «آکورد افزوده» است.

- هر آکوردی که از دو فاصلهٔ «سوم کوچک» تشکیل شود «آکورد کاسته» است.

کاربرد آکورد چیست؟

معمولا اگر بخواهیم با گیتار بنوازیم و یا بخوانیم ،باید همراه با آکوردی که می‌زنیم ریتم بزنیم که در این صورت به آن ریتم و آکورد می‌گوییم.

هر آهنگ از یک سری آکوردهایی تشکیل شده است و برای اینکه ما بخواهیم یک ترانه را با گیتار بزنیم و همراه آن بخوانیم باید آکوردهای آن ترانه را در اختیار داشته باشم همانطور که حتما لازم است شعر آن ترانه را هم بلد باشیم.

در واقع آکورد یک فضایی را ایجاد می‌کند که یک اتفاق مهم بیفتد و این اتفاق مهم می‌تواند خواندن خواننده باشد یا نواختن یک ساز دیگر.

خیلی از مواقع ما نمیخواهم با ریتم و آکوردی که می‌زنیم ،بخوانیم در این صورت یک ساز دیگر (گیتار یا هر ساز دیگری) باید ملودی آن آهنگ را اجرا کند که به این کار دو نوازی می‌گوییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.