فلوت ریکوردر / کلیددار

اجرای قطعه ارباب حلقه ها توسط Sir James Galway با ساز فلوت

فلوت صدای زیبا و دلنشینی دارد که در قدیم از چوب و امروزه از نقره یا طلا ساخته می‌شود. عمر این ساز به چند هزار سال می‌رسد، ولی نمونه‌های جدید آن با شکل کنونی از اویل قرن هجدهم در ارکستر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فلوت و فلوت کوچک تنها سازهای بادی چوبی هستند که فاقد زبانه می‌باشند. نفس اجرا کننده از راه سوراخی که در کنار لوله (نزدیک سر آن) تعبیه گردیده، وارد لوله می‌شود سپس با باز و بسته کردن سوراخ‌های متوالی با انگشتان، صدای به وجود آمده را کنترل می‌نمایند.

امروزه باز و بسته شدن سوراخ‌های این ساز، با کلید صورت می‌گیرد. این نوع فلوت در سل ۱۸۳۲ شخصی به نام Theobald Boehm ساخت که موجب ترقی عظیم در اجرا و صدا دهی فلوت گردید.

منبع: موسیقی ضربدر ۵، اثر جواد میرزا مصطفی